Projekty współfinansowane ze środków krajowych i europejskich

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

 

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

 

 

PROJEKTY EFRR

 

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją  gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej  przy ul. Klonowej 10 w Borownie

 

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym wraz ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie

 

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów

 

Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego
poprzez
budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w obrębie
ujęcia wody „Wierzchowisko”
w Gminie Mykanów -etap I

 

Budowa  infrastruktury  służącej  do  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych  na  terenie Gminy  Mykanów

 

 

PROJEKTY EFS

 

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu – SP Stary Kocin

 

Otwarty umysł – SP Czarny Las

 

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu – SP Radostków

 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy w gminie Mykanów

 

Ergonomia w placówkach oświatowych Gminy Mykanów


PROJEKTY PROW

pasek-prow

 

Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin

 

Przebudowa dróg gminnych nr 599 0125 – ul. Szkolna w Czarnym Lesie,  599 040S – ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599 051S – ul. Kasztanowa w Rusinowie

 

 

PROJEKTY POLSKA CYFROWA

 

E-aktywni mieszkańcy Gminy Mykanów

 

Grant PPGR – wsparcie cyfrowe dla dzieci z rodzin popegeerowskich

 

Cyfrowa Gmina

 

 

PROJEKTY FEAD

 

Informacje o  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2019

 

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”