Środki zewnętrzne

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH
I EUROPEJSKICH

 

PROJEKTY EFRR

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją  gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej  przy ul. Klonowej 10 w Borownie

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym wraz ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie

Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów

Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego
poprzez
budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w obrębie
ujęcia wody „Wierzchowisko”
w Gminie Mykanów -etap I

Budowa  infrastruktury  służącej  do  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych  na  terenie Gminy  Mykanów

 

PROJEKTY EFS

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu – SP Stary Kocin

Otwarty umysł – SP Czarny Las

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu – SP Radostków


PROJEKTY PROW

pasek-prow

Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości Rybna i Stary Kocin

 

PROJEKTY POLSKA CYFROWA

E-aktywni mieszkańcy Gminy Mykanów

 

PROJEKTY FEAD

Informacje o  Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2019

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”