Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich – Grant PPGR

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego oraz utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Odpowiedzią na te problemy stał się projekt „Granty PPGR”, w którym za główny cel postawiono wyeliminowanie ograniczeń cyfrowych.

Gmina Mykanów przystąpiła do ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z Politechniką Łódzką naboru i otrzymała grant w wysokości 97 500,00 zł na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR, które zostały zakwalifikowane w trakcie rekrutacji.

W wyniku realizacji Projektu „Grant PPGR” Gmina Mykanów zakupiła laptopy dla uczniów, pochodzących z rodzin PPGR, których złożone oświadczenia zostały pozytywnie zweryfikowane.

Linki