Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku SP Lubojna

 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  w budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie

Projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                 461 755,90 PLN
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE                 360 611,00 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU                              2021-01-08 – 2022-10-31

Przedmiotem projektu objęto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Strażackiej w Lubojnie. Projekt jest kontynuacją działań termomodernizacyjnych tego obiektu. Rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie

Budynek powstał w latach 60-tych XX wieku. Budowany był za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. W związku z tym w 2012 roku wykonano częściową termomodernizację obiektu. Beneficjent, przy obecnym stanie infrastruktury, nie jest w stanie uzyskać lepszego efektu oszczędności energii cieplnej. Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej jest kontynuacja kompleksowej termomodernizacji poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpiło również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto, ww. inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.