Cyberbezpieczeństwo

Realizując ustawowy obowiązek zapewnienia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat cyberbezpieczeństwa

CYBERBEZPIECZEŃSTWO