Czyste powietrze

 

 

W Urzędzie Gminy Mykanów od 06.05.2021r. w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) działa Gminny Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” gdzie mieszkańcy Gminy Mykanów otrzymają bezpłatną pomoc w procesie wypełnienia wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze.

 

Urząd Gminy Mykanów
Mykanów, ul. Samorządowa 1
Budynek B, pokój nr 2
tel. 34 328 80 19 wew. 45
e-mail: czystepowietrze@mykanow.pl

punkt czynny:

poniedziałek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, środa, czwartek, piątek 7:30-15:00

 

,,Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.

Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
 • 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
 • 1526 zł ( gospodarstwo jednoosobowe).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wniosek mogą składać osoby, które już rozpoczęły przedsięwzięcie jednak data pierwszej faktury nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub osoby, które dopiero mają zamiar dokonać inwestycji.

 

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gminy Mykanów:

Dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie gminy Mykanów
  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji

Stan na dzień: 30.09.2022

587

303

4 239 577,12 zł

Stan na dzień: 30.12.2022

616

319

4 962 750,73 zł

Stan na dzień: 31.03.2023

656

388

5 889 104,48 zł

Stan na dzień: 30.06.2023

715

443

7 433 021,92 zł

Stan na dzień: 29.09.2023

788

546

10 074 655,95 zł

Stan na dzień: 31.12.2023

859

616

12 605 158,81 zł

Stan na dzień: 31.03.2024

952

654

14 931 780,69 zł

Przydatne linki:

 1. https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
 2. https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
 3. https://polskialarmsmogowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe/