Przebudowa kotłowni w budynku Przychodni w Borownie

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa

mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją

gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej

przy ul. Klonowej 10 w Borownie

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                 201 488,37 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE                   93 228,48 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU                              2021-01-08 – 2022-10-31

Przedmiotem projektu jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową oraz budowa mieszkaniowych systemów grzewczych wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Klonowej 10 w Borownie. Projekt jest kontynuacją działań termomodernizacyjnych tego obiektu. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie.

Projekt jest powiązany z innymi przedsięwzięciami z zakresu zwiększania efektywności energetycznej w ramach wiązki projektów „Bezpieczeństwo energetyczne” RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W ramach przywołanej wiązki projektów w perspektywie 2014-2020 na terenie subregionu realizowane będą m. in. projekty związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (Częstochowa, Mstów, Olsztyn, Mykanów, Krzepice, Bogumiłek, Lelów, Konopiska, Węglowice, Żarki, Poraj, Koziegłowy, Koniecpol), inwestycje związane z likwidacją „niskiej emisji” poprzez podłączenie indywidualnych użytkowników do sieciowych nośników ciepła w formule „niskoemisyjnej gminy” (np. m. Częstochowa).
Wszystkie z wymienionych przedsięwzięć wspierają działanie C.1. RIT Spn WSL, tj. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Budynek powstał w latach 80-tych XX wieku. Budowany był za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. W związku z tym w 2012 roku wykonano termomodernizację obiektu. Beneficjent, przy obecnym stanie infrastruktury, nie jest w stanie uzyskać lepszego efektu oszczędności energii cieplnej. Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej jest wymiana źródła ciepła na opalane gazem oraz modernizacja instalacji grzewczej.
W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpi również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto, ww. inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.