Przebudowa dróg gminnych Rybna – Stary Kocin

pasek-prow

Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości
Rybna i Stary Kocin

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 599020S i 599022S łączących miejscowości
Rybna i Stary Kocin

Wartość projektu: 3 379 936,40 zł

Dofinansowanie UE: 2 097 575 zł

Zakres projektu: Przebudowa jezdni na ulicach Szkolnej, Centralnej w Rybnej, ul Długiej w
Przedkocinie oraz części ul. Kościelnej w Starym Kocinie. Budowa chodników, zjazdów na posesje oraz rowów odwadniających. długość przebudowywanego odcinka drogi to 2,282 km

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki; Ul. Kolejowa 28