Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Broniszewie

Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym wraz ze

zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej

przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI                 350 256,40 PLN
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE                 297 717,95 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU                              2021-01-08 – 2022-10-31

Przedmiotem projektu objęto przebudowę kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym wraz ze zmianą systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatowej 28 w Starym Broniszewie. Projekt jest kontynuacją działań termomodernizacyjnych tego obiektu. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w gminie.

Projekt jest powiązany z innymi przedsięwzięciami z zakresu zwiększania efektywności energetycznej w ramach wiązki projektów „Bezpieczeństwo energetyczne” RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W ramach przywołanej wiązki projektów w perspektywie 2014-2020 na terenie subregionu realizowane będą m. in. projekty związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (Częstochowa, Mstów, Olsztyn, Mykanów, Krzepice, Bogumiłek, Lelów, Konopiska, Węglowice, Żarki, Poraj, Koziegłowy, Koniecpol), inwestycje związane z likwidacją „niskiej emisji” poprzez podłączenie indywidualnych użytkowników do sieciowych nośników ciepła w formule „niskoemisyjnej gminy” (np. m. Częstochowa).

Wszystkie z wymienionych przedsięwzięć wspierają działanie C.1. RIT Spn WSL, tj. Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Budynek szkoły powstał w latach 60-tych XX wieku. Budowany był za pomocą technologii powodujących wysoką energochłonność. W związku z tym w 2012 roku wykonano termomodernizację obiektu. Beneficjent, przy obecnym stanie infrastruktury, nie jest w stanie uzyskać lepszego efektu
oszczędności energii cieplnej. Najbardziej skutecznymi działaniami w obszarze poprawy efektywności energetycznej jest wymiana źródła ciepła na opalane gazem oraz modernizacja instalacji grzewczej.

W wyniku wsparcia efektywności energetycznej, nastąpiło również obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Ponadto, ww. inwestycja przyczynia się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.