Urząd Gminy

URZĄD GMINY W MYKANOWIE
Ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
tel.: (34) 32-88-019,  (34) 32-88-024,  (34) 32-88-034,  (34) 32-88-039.
fax: (34) 37-40-015.
e-mail: ug(at)mykanow.pl
Nr konta bankowego: 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001 

GODZINY PRACY:

  Poniedziałek: 07:30 – 15:30  
  Wtorek: 07:30 – 17:00  
  Środa: 07:30 – 15:00  
  Czwartek: 07:30 – 15:00  
  Piątek: 07:30 – 15:00  

Uwaga: Ostatniego dnia roboczego miesiąca kasa Urzędu
czynna tylko do godz. 13:30

 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców:

poniedziałek:   11:30 – 15:30
wtorek               13:00 – 17:00

Kierownictwo Urzędu:

  Wójt Gminy: Dariusz Pomada tel.: 20
  Sekretarz Gminy: Aneta Bator tel.: 21
  Skarbnik Gminy: Agnieszka Oberska
tel.: 38

 

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

  • Referat Organizacyjny – ORG
  • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – SO
  • Referat Finansowy – Fin
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – GNP
  • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP
  • Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia – OK
  • Urząd Stanu Cywilnego – USC

 

Referat Organizacyjny:

  Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy tel.: 21
  Inspektor ds. kancelaryjnych tel.: 20
  Biuro Obsługi Interesanta/ Inspektor ds. kancelaryjnych tel.: 51
  Inspektor ds. kancelaryjnych Rady Gminy i Kadr
tel.: 23
  Radcy prawni tel.: 22
  Inspektor ds. funduszy pozabudżetowych tel.: 40
  Informatyk Urzędu
tel.: 36

 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

  Kierownik Referatu
tel.: 50
  Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych tel.: 31
  Inspektor ds. działalności gospodarczej
tel.: 26

 

Referat Finansowy:

  Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy tel.: 38
  Inspektorzy ds. księgowości budżetowej tel.: 25, 58
  Kasa, Inspektor ds. księgowości budżetowej tel.: 24
  Inspektorzy ds. wymiaru i księgowości podatkowej tel.: 27
  Inspektor ds. wymiaru i księgowości budżetowej /opłaty za odpady tel.: 55

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

  Kierownik Referatu tel.: 39
  Inspektorzy ds. nieruchomości i rolnictwa tel.: 33
  Inspektorzy ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej tel.: 34
  Inspektor ds. geodezji i gospodarowania nieruchomościami tel.: 37
  Inspektor ds. ochrony środowiska – „Czyste Powietrze” tel.: 45

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

  Kierownik Referatu tel.: 32
  Inspektorzy ds. inwestycji tel.: 32

 

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia:

  Kierownik Referatu tel.: 44
  Inspektorzy ds. oświaty tel.: 29, 46

 

Urząd Stanu Cywilnego:

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel.: 30

 

Jednostka organizacyjna gminy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Kierownik GOPS tel.: 56
  Pracownicy socjalni,  tel.: 28
  Świadczenia socjalne, fundusz alimentacyjny tel.: 49, 59
  Księgowość tel.: 60