Przebudowa dróg gminnych nr 599 0125 – ul. Szkolna w Czarnym Lesie,  599 040S – ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599 051S – ul. Kasztanowa w Rusinowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Mykanów realizuje projekt pn. . „Przebudowa dróg gminnych nr 599 0125 – ul. Szkolna w Czarnym Lesie,  599 040S – ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599 051S – ul. Kasztanowa w Rusinowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość całkowita inwestycji:          1 450 657,62 PLN

Dofinansowanie UE:                            923 053,00 PLN

Celem operacji jest poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych i zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego połączenia z obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami handlowo-usługowymi, jak również ułatwienie codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw, co przyczyni się do rozwoju istniejących i powstawania nowych. Przy objętych inwestycją odcinkach dróg nr 599 012S, nr 599 040S,  nr 599 051S oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie zlokalizowane są między innymi szkoły podstawowe, przedszkole, kościół, cmentarz, boisko sportowe, poczta, placówki opieki zdrowotnej, OSP Czarny Las i Stary Cykarzew.