Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Organizatorem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców jest powiat częstochowski.

Co obejmuje i komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Jak się zapisać

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego

Harmonogram dyżurów

Mini poradnik dla seniorów: Jak nie dać się oszukać