Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miniaturka artykułu Wysokość opłaty  za odpady komunalne

Wysokość opłaty za odpady komunalne

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2022  roku  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28 zł od osoby  i 56 zł w przypadku braku segregacji. Zmiana opłaty za odpady podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów oraz  kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, […]
Miniaturka artykułu Ulga w opłacie za kompostowanie bioodpadów

Ulga w opłacie za kompostowanie bioodpadów

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 sierpnia b.r. została wprowadzona ulga w opłacie za odpady komunalne. Z ulgi będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości, którzy będą kompostować w swoim własnym kompostowniku na własne cele wszystkie bioodpady. Właściciel nieruchomości, który skorzysta z ulgi nie będzie mógł oddawać w workach bioodpadów firmie odbierającej bioodpady  jak również nie będzie mógł oddawać bioodpadów do […]
Miniaturka artykułu Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowi składania deklaracji podlegają wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Mykanów, na których powstają odpady komunalne. Nowy wzór deklaracji […]
Miniaturka artykułu Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub […]
Miniaturka artykułu Ważne zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ważne zmiany w deklaracjach na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie ulegają  obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka lub inne zdarzenia […]