Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miniaturka artykułu Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

27 stycznia w trakcie  V sesji Rady Gminy Mykanów Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby. W trakcie VI sesji Rady Gminy zmienione zostały stawki za gospodarowanie odpadami.