Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Firma Handlowo – Usługowa „Szymon” Szymon Kożdoń

ul. Lechonia 25 m 3,
42-229 Częstochowa

folia po sianokiszonce, worki po nawozach

516 703 128

2.

KON-WIT

ul. Częstochowska 7A,
42-350 Koziegłowy

opony powstające w gospodarce rolnej

696 023 333

3.

Komart Sp. zo.o.

ul. Szybowa 44,
44-194 Knurów

folia, sznurek oraz
opony powstające w gospodarce rolnej

32 235 11 83

4.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

folia odpadowa

606-967-774

5.

Intereko sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

zużyte opony, folia odpadowa

077 47-47-219

6.

Remondis Opole Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

folia odpadowa sznurek

077 42-76-127

Data opublikowania: 11:51, 4 lutego 2020

Kategorie: Gospodarowanie odpadami komunalnymi