Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mykanów, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dokument ten publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów:

Analiza za rok 2021
Analiza za rok 2020
Analiza za rok 2019
Analiza za rok 2018
Analiza za rok 2017
Analiza za rok 2016
Analiza za rok 2015
Analiza za rok 2014
Analiza za rok 2013

Data opublikowania: 11:46, 10 maja 2017

Kategorie: Gospodarowanie odpadami komunalnymi