Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miniaturka artykułu Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lutego 2017 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowi składania deklaracji podlegają wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Mykanów, na których powstają odpady komunalne. Nowy wzór deklaracji […]
Miniaturka artykułu Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Mykanów

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Mykanów

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. :

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Mykanów

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. :  
Miniaturka artykułu Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

27 stycznia w trakcie  V sesji Rady Gminy Mykanów Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby. W trakcie VI sesji Rady Gminy zmienione zostały stawki za gospodarowanie odpadami.