Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 lutego 2017 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowi składania deklaracji podlegają wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Mykanów, na których powstają odpady komunalne. Nowy wzór deklaracji obowiązuje dla wszystkich deklaracji składanych po dniu 1 lutego. Wszystkie deklaracje złożone przed 31 stycznia zachowują swoją ważność.

Data opublikowania: 12:30, 2 lutego 2017

Kategorie: Gospodarowanie odpadami komunalnymi