Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Mykanów ogłasza przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi konsultacji społecznych dotyczących kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Mykanów. Treść Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, oraz ankietę z Propozycjami kryteriów samorządowych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mykanów zamieszczono w:

 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 13:46, 20 stycznia 2015

Kategorie: Aktualności