Obrona Cywilna – Ochrona ludności

Miniaturka artykułu Zagrożenie  epidemiologiczne!

Zagrożenie epidemiologiczne!

Obrona Cywilna - Ochrona ludności

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w krajach europejskich, szczególnie w północnych Włoszech na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego-  www.gis.gov.pl w zakładce „Aktualności” na bieżąco umieszczane są informacje i komunikaty dot. zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego, w związku z ryzykiem zawleczenia wirusa na obszar Polski.
Miniaturka artykułu Zasady zachowania w przypadku zagrożeń

Zasady zachowania w przypadku zagrożeń

Obrona Cywilna - Ochrona ludności

Szanowni  Mieszkańcy –  Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obywatele polscy są zobowiązani do uczestnictwa w samoobronie ludności. Kwestię tę regulują szczegółowo przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 1993 r., w myśl którego społeczeństwo powinno być przygotowane do samoobrony i udzielenia pomocy w najbliższym otoczeniu. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą omawiającą Zasady […]
Miniaturka artykułu Ćwiczenie obronne „CHMURA 2017”

Ćwiczenie obronne „CHMURA 2017”

Obrona Cywilna - Ochrona ludności

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Mykanów odbędzie się ćwiczenie obronne p.k. CHMURA 2017. Wielu pracowników Urzędu Gminy będzie zaangażowanych w realizację zadań związanych z powyższym przedsięwzięciem, co może spowodować utrudnienia w obsłudze klientów Urzędu. Za wszelkie utrudnienia z góry przepraszamy.                                                                                        Wójt Gminy /-/ Dariusz Pomada
Miniaturka artykułu Czad i ogień. Obudź czujność

Czad i ogień. Obudź czujność

Obrona Cywilna - Ochrona ludności

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na potrzeby kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska . Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące  jest to, że aż co czwarty […]