Aktualności

Miniaturka artykułu OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

Aktualności

Wójt Gminy Mykanów informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych. Mieszkańcy Gminy Mykanów będą mieli możliwość bezpłatnego demontażu, odbioru i unieszkodliwiania zgromadzonego odpadu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, właściciel nieruchomości musi pokryć je we własnym […]
Więcej
Miniaturka artykułu <strong>Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r.</strong>

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r.

Aktualności

W związku ze wzrastającymi kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Gminy Mykanów Uchwałą Nr 358/XLVI/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/XX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonała […]
Więcej