Aktualności

Miniaturka artykułu Zaproszenie na konferencję „Program Klub”

Zaproszenie na konferencję „Program Klub”

Aktualności

W pierwszym kwartale 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”. Konferencja szkoleniowa odbędzie się 6 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesłać do 27 […]
Więcej
Miniaturka artykułu XLIX Sesja Rady Gminy

XLIX Sesja Rady Gminy

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 10 stycznia 2023 r. wtorek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu XLIX sesję Rady Gminy Mykanów  z proponowanym porządkiem obrad:
Więcej