Aktualności

Miniaturka artykułu Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2022 poz 559 z późn. zm.), oraz Uchwały nr 219/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz Uchwały […]
Więcej
Miniaturka artykułu Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie”

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie”

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 01.01.2023 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, Działanie FESL.05.01 Aktywizacja zawodowa poprzez PUP. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach […]
Więcej
Miniaturka artykułu RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI/STERYLIZACJI ZWIERZĄT!

RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI/STERYLIZACJI ZWIERZĄT!

Aktualności

Mieszkańcy Gminy Mykanów mogą skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota. Aby móc skorzystać z akcji należy zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Mykanów przy ul. Samorządowej 1 (budynek „B” pok. 3) w celu uzyskania skierowania na w/w zabieg. Zgłaszać można się od 12.02.2024 r. Warunkiem skorzystania z akcji jest wyrażenie zgody […]
Więcej
Miniaturka artykułu Podtopienia obszarów rolnych, łąk i pastwisk na terenie Gminy Mykanów

Podtopienia obszarów rolnych, łąk i pastwisk na terenie Gminy Mykanów

Aktualności

Szanowni Państwo, W związku z poleceniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prosimy o przekazywanie informacji o sytuacji na terenie Gminy Mykanów w zakresie: – liczby zalanych gospodarstw rolnych, – zalanych powierzchni (ha) pól uprawnych, łąk, pastwisk. Powyższe informacje prosimy zgłaszać: osobiście Urząd Gminy w Mykanowie, budynek B, piętro 1, pokój nr 1 – Referat Gospodarki […]
Więcej