Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównej Inspekcji Sanitarnej dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Zalecenia MEN i GIS

Data opublikowania: 09:26, 13 października 2020

Kategorie: Aktualności