Wsparcie dla dzieci z rodzin PPGR

W związku z trwającym naborem wniosków mającym na celu wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu uprzejmie prosimy zainteresowanych opiekunów dzieci (uczniów szkół podstawowych i średnich) z rodzin byłych pracowników popegeerowskich, o składanie oświadczeń dotyczących zapotrzebowania na sprzęt komputerowy (laptop).

Złożone w terminie oświadczenia będą podstawą do złożenia przez Gminę Mykanów wniosku o dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina, projekt „Granty PPGR”.

Oświadczenia mogą składać opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność.

Warunki udziału w konkursie:

  1. Uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
  2. Uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym PPGR.
  3. Przodek (niegdyś pracujący w PPGR) pracował i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
  4. Uczeń nie otrzymał tego rodzaju wsparcia w latach 2019 – 2020.

Wymagane oświadczenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1. lub na adres e-mail  promocja@mykanow.pl  do godz. 10:00 dnia 5 listopada 2021 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy

Osoba do kontaktu:
Pani Izabela Sumlińska
tel. (34) 32 88 019 wew. 40
e-mail: promocja@mykanow.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego

Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu

Data opublikowania: 09:11, 27 października 2021

Kategorie: Aktualności