Własna firma szansą na pracę

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została wybrana w trybie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO WSL- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do realizacji projektu „Własna firma szansą na pracę”. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest uruchomienie na terenie woj. śląskiego działalności gospodarczych przez 30 osób (13 Kobiet i 17 Mężczyzn), powyżej 50 r.ż., bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w jednym z 11 śląskich powiatów, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najtrudniejsza (pow. Bytom, pow. Piekary Śląskie, pow. Siemianowice Śląskie, pow. Świętochłowice, pow. będziński, pow. zawierciański, pow. Sosnowiec, pow. Żywiecki, pow. częstochowski, pow. kłobucki, pow. myszkowski).

 

Planujemy realizację następujących działań w projekcie:

  • Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
  • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 22700,00 zł,
  • Wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo- doradczej (wsparcie finansowe pomostowe podstawowe/przedłużone w wysokości 1750,00 zł miesięcznie)
  • Wsparcie finansowe na realizację dodatkowych szkoleń/kursów zawodowych (zgodnych ze ścieżką zawodową opracowaną z doradcą zawodowym).

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 30.04.2018

 

Będziemy wdzięczni, jeśli osoby zainteresowane udziałem w projekcie będziecie Państwo kierować do Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pański w Katowicach, ul. Mariacka 1. Informacji nt. projektu udziela p. Magdalena Szot dostępna pod nr telefonu 32 206 80 39, 32 206 98 43 wew. 27 oraz adresem mailowym firma@okst.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu www.firma.okst.pl.

 

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta,

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu: www.firma.okst.pl, w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, pozostaję do dyspozycji,

Magdalena Szot
Koordynator projektu
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09

ulotka-wfsnp-b-1

Data opublikowania: 11:17, 13 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności