Rodzinny turniej dwójek siatkarskich w Wierzchowisku

Piotr Gruszka wielokrotny reprezentant polski w siatkówce oraz Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Mykanów na I Rodzinny Turniej Dwójek Siatkarskich, jaki odbędzie się 6 września 2014 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Wierzchowisku. Regulamin turnieju w rozwinięciu.

REGULAMIN

RODZINNY TURNIEJ DWÓJEK SIATKARSKICH

 

                                 

CEL:

 • promocja siatkówki w regionie śląskim
 • popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia

ORGANIZATOR:

 • Piotr Gruszka

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela

ZAPISY:

 • Zgłoszenia zespołów do turnieju można telefonicznie pod numerami: 034/3288019 wew. 22 lub: 603773741

TERMIN I MIEJSCE:

 • turniej odbędzie się w dniu 06.09.2014 (sobota) na boisku przy Szkole Podstawowej na Wierzchowisku, gmina Mykanów, powiat częstochowski, województwo śląskie
 • początek zawodów- godzina 15.00, biuro turnieju – Szkoła Podstawowa na Wierzchowisku

UCZESTNICWO:

 • w turnieju weźmie udział 20 zespołów
 • w przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń
 • prawo startu mają mieszkańcy gminy Mykanów
 • drużynę tworzą dwie spokrewnione ze sobą osoby

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

 • turniej zostanie przeprowadzony według ustalonych przez organizotora zasad
 • zapisy odbywać się będą telefonicznie pod numerami: 343288019 lub 603-773-741, do 03.09.2014 do godziny 13.00

ZASADY FINASOWANIA

 • koszty organizacyjne i nagród ponosi organizator oraz współorganizator
 • koszty dojazdu pokrywają sami uczestnicy

NAGRODY

 • organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • każdy uczestnik turnieju startuje  na własną odpowiedzialność
 • organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione podczas trwania zawodów
 • wszyscy zawodnicy powinni mieć aktualne badania lekarskie
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie zawodów
 • organizator zapewnia opiekę medyczną
 • skład komisji sędziowskiej zaproponuje organizator
 • w sprawach sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator

 

Data opublikowania: 10:03, 19 sierpnia 2014

Kategorie: Aktualności