Projekt edukacyjny „100-lecie odzyskania niepodległości – współczesny patriotyzm” w SP w Starym Cykarzewie

Celem projektu edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Cykarzewie od 02.03. 2018r.  do 30.11.2018r. jest m.in. kształtowanie postaw, uczuć patriotycznych wśród uczniów, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918r.

W naszej szkole dbamy o rozwój postaw obywatelskich, patriotycznych. Odbywają się akademie i apele o tematyce historycznej, których celem jest rozbudzanie w uczniach świadomości narodowej: apel poświęcony Ofiarom zbrodni katyńskiej, akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, apel z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, Wieczornica Niepodległościowa oraz apel z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przez cały 2018r. odbywały się zajęcia dotyczące 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, patriotyzmu, symboli narodowych, ważnych postaci, związanych z walką o wolność kraju. Na lekcjach plastyki, techniki oraz na kółkach plastycznych, zajęciach świetlicowych uczniowie wykonywali flagi, kotyliony, plakaty okolicznościowe. Na korytarzach szkolnych powstały tematyczne gazetki. Problematykę niepodległościową realizowano również na zajęciach bibliotecznych. W szkole odbyło się też Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wzięliśmy udział w happeningu „Żywa flaga”, podczas którego uczniowie i nauczyciele przy pomocy biało-czerwonych kartek stworzyli flagę.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach szkolnych i pozaszkolnych związanych z historią państwa, patriotyzmem. Podjęli się również napisania wierszy o tematyce patriotycznej. Wykonali okolicznościowe prezentacje multimedialne. Wzięli też udział w akcji społecznej „Pocztówka dla Powstańca” oraz w akcji „Mamy Niepodległą!” zorganizowanej przez  Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 9 XI o godz. 11.11 przyłączyliśmy się do wspólnego śpiewania hymnu państwowego. Przedstawiciele szkoły uczestniczyli w lokalnych uroczystościach przy grobie żołnierzy w Lemańsku. Wzięliśmy  również udział w  „Jasnogórskich obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości”.

W ramach obcowania z historią nasi wychowankowie chętnie uczestniczyli w wyjazdach: wycieczka „Częstochowa – śladami historii”, rajd rowerowy śladami miejsc historycznych Kocin-Lemańsk-Mazówki, wycieczka do Mokrej i warsztaty edukacyjne w Izbie Pamięci Bitwy pod Mokrą

 Nauczyciele szkoły wzięli udział w konkursie na scenariusz „O historii nie tylko na lekcjach historii”. Na wystawę do WOM w Częstochowie przygotowana została Patriotyczna Wizytówka naszej placówki.

Zwieńczeniem projektu była Wieczornicy Niepodległościowej oraz posadzenie okolicznościowego Dębu Niepodległości.

Projekt się kończy, ale nasza szkoła nadal będzie podejmowała działania związane z budowaniem oraz wzmocnieniem tożsamości narodowej.

Data opublikowania: 09:52, 19 listopada 2018

Kategorie: Aktualności