OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE – Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:101
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:30 dnia 09.07.2021 do godz. 08:00 dnia 10.07.2021
Obszar: Zlewnia górnej Warty i jej dopływów (śląskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Data opublikowania: 14:45, 9 lipca 2021

Kategorie: Aktualności