Odnawialne źródła energii

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na instalacje OZE, Gmina Mykanów organizuje nabór chętnych mieszkańców do uczestnictwa w projekcie. Wezmą w nim udział tylko zainteresowane osoby, które w terminie do 24 marca 2022 roku:

 1. Wydrukują, uzupełnią i złożą w Urzędzie Gminy w Mykanowie ankietę informacyjną dostępną pod linkiem  Ankieta informacyjna

 2. Podpiszą umowę z Gminą Mykanów na zakup, montaż oraz dofinansowanie instalacji OZE – wzór umowy dostępny pod linkiem Wzór umowy mieszkaniec – gmina

 3. Podpiszą w Urzędzie Gminy umowę na wykonanie inspekcji technicznej z koordynatorem Klastra firmą DOEKO GROUP wzór umowy jest dostępny do wglądu pod linkiem  Wzór umowy na analizę techniczną

W rezultacie terenowej inspekcji technicznej (Audytu) otrzymają Państwo raport zawierający m.in. oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną/ cieplną, wytyczne dot. montażu instalacji, doborów optymalnej mocy instalacji, prognozę wyprodukowanej ilości energii oraz weryfikację możliwej do zainstalowania mocy źródła OZE. Na podstawie zebranych informacji Klaster Energii Powiatu Częstochowskiego podejmie kolejne czynności w kierunku przygotowań do Projektu Parasolowego.

Terenowa inspekcja techniczna (Audyt) wykonywana przez koordynatora firmę DOEKO GROUP, wiąże się z poniesieniem kosztu przez mieszkańca już na tym etapie i może obejmować następujące rodzaje instalacji:

 1. Pompa ciepła gruntowa – c.o. + c.w.u. 456,50 zł

 2. Instalacja fotowoltaiczna 390,50 zł

 3. Instalacja fotowoltaiczna + magazyny energii ( tylko dla jednorazowej wpłaty) 480,00 zł

 4. Pompa ciepła powietrzna – c.w.u. 396,00 zł

 5. Domowe magazyny energii 330,00 zł

 6. Pompa ciepła powietrzna – c.o. + c.w.u. / c.o. 434,50 zł

Wynagrodzenie za wykonanie inspekcji technicznej stanowi sumę iloczynów wybranej/ych instalacji OZE oraz opłaty za wykonanie danej inspekcji, której wysokość zależna jest od rodzaju instalacji OZE. Przy czym inspekcja przeprowadzana jest osobno dla każdej nieruchomości Zamawiającego i każdej instalacji OZE (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego). Przykład: jeśli osoba jest zainteresowana instalacją fotowoltaiczną, pompą ciepła powietrzną – c.w.u., to poniesie koszt w wysokości 786,50 zł (390,50 + 396,00).

Projekt będzie realizowany po pozyskaniu dofinansowania przez Gminę. W momencie podpisywania umowy z Gminą nie będzie znany poziom dofinansowania.

Wykonawca instalacji OZE zostanie w ramach Projektu wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w związku z czym mieszkańcy nie będą mogli indywidualnie dokonywać wyboru firmy dostarczającej oraz producenta montowanych urządzeń.

Dodatkową korzyścią dla mieszkańca, który przystąpi do projektu będzie możliwość skorzystania ze „starych” zasad w zakresie rozliczenia z dostawcą energii pod warunkiem, że Projekt Parasolowy zostanie zakończony do 31.12.2023 roku. Jeśli ten warunek nie będzie mógł zostać spełniony, rozliczenie mieszkańców będzie dokonywane na „nowych” zasadach, co i tak jest opłacelne ze względu na poziom dofinansowania.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze spotkań informacyjnych

Więcej informacji można uzyskać:

 1. u Koordynatora Klastra: DOEKO GROUP Sp. z o.o. – tel. 12 446 42 97

 2. w Urzędzie Gminy Mykanów – tel. 34 328 80 19 wew. 40

 

 

Data opublikowania: 11:09, 3 marca 2022

Kategorie: Aktualności