Nowatorskie rozwiązania oświetlenia Ulicznego w Gminie Mykanów

Gmina Mykanów w dniu 2-11-2010 złożyła wniosek pod nazwą „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w gminie Mykanów” polegający na dofinansowaniu budowy 34 lamp ulicznych posiadających na wyposażeniu ogniwo fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrową, które wytwarzają energię elektryczną ze słońca oraz wiatru ładując przy tym akumulator. Po zajściu słońca zostaje włączony panel LED oświetlający ulicę.

 

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 12 grudnia 2011 Gmina podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego umowę na realizację projektu. Łączny koszt inwestycji to 888 553zł z czego dofinansowanie wynosi 541 800 zł i wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013 w siedmiu lokalizacjach na terenie Gminy, będą to miejscowości: Czarny Las, Cykarzew Północny, Mykanów, Lubojna, Lubojenka, Borowno i Radostków. Inwestycja jest na pewno nowatorskim rozwiązaniem doświetlenia terenów gdzie do zawieszenia lamp oświetleniowych nie można użyć istniejących słupów elektroenergetycznych. Są to przede wszystkim końcówki miejscowości i przysiółki, gdzie zasilanie do domów nie jest prowadzone przy drogach publicznych stanowiących dojazd do posesji.

Trudno szacować korzyści ekonomiczne ponieważ jest to nowość na skalę krajową trwają ciągłe badania nad efektywnością tego typu rozwiązań. Wysoki koszt inwestycji części dofinansowany przez środki Unii Europejskiej będzie rekompensowany brakiem kosztów za energię elektryczną na doświetlonych terenach. Na pewno jest to przedsięwzięcie proekologiczne pozwalające na zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery przy zakupie energii wytwarzanej tradycyjnie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Data opublikowania: 13:30, 27 lutego 2012

Kategorie: Aktualności