Nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. należy złożyć wniosek w formie elektronicznej od 1 lutego 2021r. lub w formie papierowej od 1 kwietnia 2021r.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mykanowie lub za pośrednictwem poczty.

Rodzić wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.

Jeżeli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lutego 2021r. do 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenie wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021r. świadczenie zostanie przyznane od lipca 2021r.

  • Wnioski złożone w okresie 01.02.2021r. – 30.04.2021r. – przyznanie i wypłata świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi do 30.06.2021r.

  • Wnioski złożone w okresie 01.05.2021r. – 31.05.2021r. – przyznanie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31.07.2021r.

  • Wnioski złożone w okresie 01.06.2021r. – 30.06.2021r. – przyznanie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31.08.2021r.

  • Wnioski złożone w okresie 01.07.2021r. – 31.07.2021r. – przyznanie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca nastąpi do 30.09.2021r.

  • Wnioski złożone w okresie 01.08.2021r. – 31.08.2021r. – przyznanie i wypłata świadczenia z wyrównaniem od sierpnia nastąpi do 31.10.2021r.

 

Data opublikowania: 11:22, 3 lutego 2021

Kategorie: Aktualności