Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Urząd Gminy w Mykanowie zawiadamia, że od dnia 15 czerwca  trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, których zadaniem będzie udział w przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Mykanów w październiku i listopadzie  2020 roku.

 Osoby chętne prosimy o składanie  podań w Biurze Obsługi Klienta tutejszego Urzędu do dnia 8 lipca 2020 r.                 

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • minimum średnie wykształcenie
  • zamieszkanie na terenie danej gminy
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • niekarane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – co potwierdzą osobnym oświadczeniem

Wymagane dokumenty:

  • podanie z informacją o imieniu i nazwisku, nr tel, adres e-mail
  • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe) z adnotacją: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wzór podania kandydata na rachmistrza

Data opublikowania: 11:59, 15 czerwca 2020

Kategorie: Aktualności