„Mykanów tu chce się żyć”

Pod takim hasłem władze gminy Mykanów zapraszają do odwiedzania tego terenu. Nasza „Mała Ojczyzna” bo tak można nazwać gminę Mykanów nie posiada walorów krajobrazowych, które z natury rzeczy zachęcają turystów do jej odwiedzania. Natomiast jest wiele walorów, których niekiedy nie doceniamy lub nie zauważany. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2014 udało się w ostatnim czasie wydać kolejną wersję publikacji monograficznej o gminie występującą w dwóch językach, nakręcony został krótki film promocyjny oraz opracowywana jest mapa Gminy poniżej prezentujemy nowe materiały promocyjne:

Film promocyjny o gminie Mykanów wersja polska 3 minuty

Film promocyjny o gminie Mykanów wersja polska 1 minuta

Publikacja monograficzna o Gminie Mykanów wersja polska

Data opublikowania: 09:13, 7 listopada 2014

Kategorie: Aktualności