Modernizacja linii elektroenergetycznych

 

 

 

Na terenie gminy Mykanów prowadzone są prace związane z inwestycją „Modernizacja linii elektroenergetycznych 220 kV na terenie spółki PSE – Południe S.A. relacji Joachimów – Rogowiec 1, Joachimów – Rogowiec 2, Łośnice – Koksochemia, Łośnice – Kielce, Łośnice – Siersza. Celem podjętej inwestycji jest  poprawa stanu technicznego linii, które po okresie długotrwałego użytkowania wymagają remontu. Szczegółowe informacje na temat  prac są dostępne na stronie internetowej  http://linie-pse-poludnie.pl oraz w folderze inwestycji.  Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz wykonawcy: Elbud Katowice Sp. z o.o. i SAG Elbud Gdańsk S.A. 

Folder promujący inwestycję: tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 08:10, 17 lutego 2015

Kategorie: Aktualności