Konsultacje społeczne w sprawie targowiska

Szanowni Państwo Wójt Gminy Mykanów ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zasad i regulaminu funkcjonowania targowiska Gminnego w miejscowości Mykanów. W załączeniu publikujemy ankietę którą można składać osobiści w Urzędzie Gminy Mykanów – biuro obsługi interesanta, faksem na nr 343740015 lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mykanow.pl. Czas składania ankiet upływa 15 maja 2014 roku o godzinie 15.

 

Targowisko w Gminie Mykanów to nowa inicjatywa, która wymaga szerokich konsultacji, wymiany uwag oraz propozycji w zakresie funkcjonowania pod względem prawnym i organizacyjnym. Prosimy o konstruktywne formułowanie propozycji dotyczących funkcjonowania tej nowej budowli. Planowane zakończenie i oddanie targowiska do użytkowania jest na sierpień tego roku.

A N K I E T A

Data opublikowania: 11:14, 9 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności