Konsultacje Społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych na konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

SUBREGION POŁUDNIOWY 30.03.2021 12:00-14:00 Organizatorzy spotkań:
– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
SUBREGION PÓŁNOCNY 13.04.2021 09:00-11:00 – Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
SUBREGION CENTRALNY 12.04.2021 09:00-11:00 Spotkania odbędą się on-line (Platforma Zoom)
SUBREGION ZACHODNI 15.04.2021 11:00-13:00

Data opublikowania: 13:52, 30 marca 2021

Kategorie: Aktualności