Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 1 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. Wójt Gminy Mykanów zarządza przeprowadzić konsultacje zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 11.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zarządzenie w sprawie konsultacji, projekt uchwały Rady Gminy z konsultowanym dokumentem oraz formularzem ankietowym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 12:00, 3 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności