Konsultacje Społeczne

Wójt Gminy Mykanów Zarządzeniem nr 76/2019 ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Statutu Gminy Mykanów

Treść konsultowanego dokumentu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

 

Data opublikowania: 14:57, 2 lipca 2019

Kategorie: Aktualności