Konkurs „Ekologiczna Zagroda 2016”

Państwo Piotr i Monika Merc zwyciężyli w I edycji gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce na sesji Rady Gminy Mykanów w dniu 11 lipca 2016 roku. Konkurs „Ekologiczna Zagroda” jest kontynuacją dotychczasowego powiatowego konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej. W nowej formule odbywa się drugi rok, a po raz pierwszy również z etapem gminnym.

 

Celem konkursu jest m.in. propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego oraz ochronę krajobrazu, poprawę estetyki zagród wiejskich, oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Do konkursu mogły zostać zgłoszone gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą, jak również zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

 

Ostatecznie w konkursie na etapie gminnym udział wzięło 8 zagród. Przeglądy wszystkich zgłoszonych zagród odbyły się w dniach 22 – 28 czerwca 2016 roku. Ocenę zgłoszonych posesji, przeprowadziła powołana przez Wójta komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Urzędu Gminy, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Śląskiej Izby Rolniczej. Po wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę przyjęty wcześniej regulamin, komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki przeglądu oraz podział nagród i wyróżnień:

  • I miejsce Piotr i Monika Merc, zam. Radostków,
  • II miejsce   Grzegorz i Grażyna Rachwał,  zam. Borowno Kolonia,
  • II miejsce   Edward i Barbara Ciesielscy, zam. Borowno Kolonia,
  • III miejsce Dariusz i Emilia  Płuszka, zam. Mykanów,
  • III miejsce Gabriel i   Żaneta  Zasępa, zam. Borowno,
  • WyróżnienieKrzysztof i Teresa Nabiałczyk, zam. Lubojna,
  • WyróżnienieMariola i Wojciech Sztanderscy, zam. Stary Broniszew,
  • WyróżnienieMarta Szulc, zam. Czarny Las.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy w postaci towarowych bonów upominkowych. Uroczystego wręczenia nagród dokonano podczas XXII sesji Rady Gminy Mykanów w dniu 11 lipca 2016 roku.

 

Państwo Piotr i Monika Merc z Radostkowa, którzy zdobyli w konkursie gminnym I miejsce zostali zgłoszeni do etapu powiatowego. Ogłoszenie wyników powiatowego etapu konkursu odbędzie się w dniu 28 sierpnia br. podczas XVII Dożynek Powiatowych, które odbędą się w Przyrowie. Gminnym laureatom, życzymy powodzenia na etapie powiatowym, a wszystkich którzy mogą pochwalić się estetycznymi i ekologicznym zagrodami zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

 {phocagallery view=category|categoryid=345|limitstart=0|limitcount=21}

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 06:54, 18 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności