Informacja o wynikach konsultacji społecznych 2013

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 9 października do 17 października 2013 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

Krzysztof Smela
Wójt Gminy Mykanów

 

Data opublikowania: 09:50, 18 października 2013

Kategorie: Aktualności