Informacja dot. wprowadzania nieczystości ciekłych do punktów zlewnych

W celu aktualizacji umowy w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych należy przedstawić zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie poniżej wymienionych gmin wydane przez odpowiedni organ.

Nieczystości ciekłe pochodzące z terenu Gminy Mykanów będą przyjmowane:

  • Częstochowa – w stacji zlewnej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego
  • Olsztyn- w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Olsztynie przy ul. Storczykowa 20
  • Kłobuck – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 81
  • Mykanów – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Rybnej
  • Miedźno – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowach nad Okszą przy ul. Zadwornej
  • Poczesna – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Kolonii Poczesnej przy ul. Wiśniowej
  • Rędziny – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Karolinie
  • Konopiska – w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Blachowni przy ul. Starowiejskiej, w stacji zlewnej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego
  • Mstów – na czas określony do 31.12.2022r. w stacji zlewnej w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego, w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków w Olsztynie przy ul. Storczykowej 20          

Data opublikowania: 14:01, 4 lutego 2022

Kategorie: Aktualności