II Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów zwołuje w  dniu 7 grudnia 2018  r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie II sesję Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mykanów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku.
 16. Zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Mykanów.

 

Data opublikowania: 09:48, 29 listopada 2018

Kategorie: Aktualności