Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

25 października br. miały miejsce gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jako upamiętnienie powołania przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Augusta Poniatowskiego pierwsza w Polsce, a zarazem w całej Europie, Komisja Edukacji Narodowej. Z tej też okazji zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i rodzice z Gminy Mykanów spotkali się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubojnie.

240 lat temu, a dokładnie 14 października 1773 roku została powołana przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Augusta Poniatowskiego pierwsza w Polsce, a zarazem w całej Europie, Komisja Edukacji Narodowej. Jej zadaniem była odbudowa systemu oświaty w Rzeczypospolitej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty.

Z tej też okazji zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych i rodzice z Gminy Mykanów spotkali się 25 października br. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubojnie  na obchodach Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęli Wójt Gminy Mykanów pan Krzysztof Smela, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pani Alina Mazoń oraz Zastępca Wójta Gminy Mykanów pan Jacek Staniewski, który poinformował wszystkich zebranych o polskim odznaczeniu resortowym  dla gospodarza uroczystości. Pan Wójt Krzysztof Smela otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Gratulujemy !!!

Uroczystość swą obecnością uświetnił także ksiądz Bogdan Żurek, proboszcz parafii w Lubojnie, który życzył wszystkim wychowawcom wszystkiego co najlepsze z okazji edukacyjnego święta oraz udzielił wszystkim zgromadzonym dyspensy od postu piątkowego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Anna Gamalczyk, która na ręce dyrektora zespołu przekazała list od Stanisława Fabera Śląskiego Kuratora Oświaty, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nabiałczyk oraz

wicedyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli z Częstochowy Bożena Harasimowicz oraz Grzegorz Papalski.

W dalszej części spotkania, po raz pierwszy w historii tego święta ,pan wójt Krzysztof Smela wręczył wyróżnienie i list gratulacyjny dla Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie na ręce przewodniczącego pana Tomasza Pucha. W uzasadnieniu czytamy: „w dowód uznania za wkład wniesiony w organizację pracy i nieocenioną pomoc placówce. Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.”

Nie był to koniec nagród przewidzianych na ten uroczysty dzień. Gospodarz uroczystości Krzysztof Smela oraz jego zastępca pan Jacek Staniewski docenili trud i zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli wręczając im Nagrody Wójta Gminy Mykanów oraz listy gratulacyjne.

Prezes zarządu oddziału ZNP w Mykanowie Maria Wróblewska oraz członkini zarządu, a zarazem przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów pani Teresa Klekowska wręczyły listy gratulacyjne za wieloletnie zasługi dla ZNP. W imieniu emerytowanych nauczycieli głos zabrała emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie pani Barbara Lisowska.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do uroczystego ślubowania nauczycieli mianowanych, którzy w tym roku uzyskali stopień awansu zawodowego, a było ich aż dziesięciu!

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Mykanowie Maria Wróblewska oraz członkini zarządu, a zarazem przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów pani Teresa Klekowska wręczyły listy gratulacyjne za wieloletnie zasługi dla ZNP. W imieniu emerytowanych nauczycieli głos zabrała emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie pani Barbara Lisowska.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, do której scenariusz i reżyserię opracowała pani Joanna Konieczek. Przedstawienie było podzielone na dwie części.

W pierwszej uczniowie zaprezentowali, problemy z jakimi może zmierzyć się grono pedagogiczne przed ewaluacją zewnętrzną. Okazało się, że współpraca z innymi placówkami oświatowymi z naszej gminy jest nieoceniona! Nie ma to jak dobra komunikacja, wzajemne zrozumienie oraz wymiana doświadczeń! Druga część spektaklu to „Bajka ku przestrodze”, która dotyczyła zagrożeń czyhających na nauczycieli. Morał jest taki, aby w codziennej pracy nie zapomnieć o swoim zdrowiu, które przecież jest najważniejsze… Wszystko zwieńczył taneczny pokaz „Obrazów” w wykonaniu zespołu tanecznego „Fado” prowadzonego przez dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubojnie panią Alinę Mazoń.

Ochów i achów na temat przedstawienia nie było końca! Uczniowie wykazali się wielkim talentem komediowym, a niektórzy z publiczności nawet popłakali się ze śmiechu…

Podczas uroczystości nie mogło też zabraknąć Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka z grupą mażoretek, które zaprezentowały układy choreograficzne do wykonywanej przez orkiestrę muzyki. Przy jej dźwiękach wszyscy zebrani na uroczystości mogli mile spędzić te, jakże potrzebne chwile wytchnienia i nabrać sił do dalszej pracy.

Spotkanie przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze.

Opracowała:
Sylwia Kołaczkowska

 {phocagallery view=category|categoryid=250|limitstart=0|limitcount=16}

 

 

 

Data opublikowania: 07:30, 22 listopada 2013

Kategorie: Aktualności