Fundacja „Europa House” realizuje obecnie projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”

Fundacja „Europa House” realizuje obecnie projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Termin realizacji projektu: 01.02.2021-31.01.2023.

Jest to projekt, o charakterze aktywizacji zawodowej, skierowany dla młodych niepracujących osób w wieku 18-29 lat, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie uczą się dziennie. Naszym celem jest pomóc młodym osobom nabyć kwalifikacje zawodowe w oparciu o ich predyspozycje tak, by umożliwić im wejście na trudny rynek pracy.

W ramach udziału w projekcie oferujemy:

 • doradztwo zawodowe – ustalanie Indywidualnego Planu Działania oraz predyspozycji zawodowych,
 • coaching – poznanie indywidualnych technik motywacji i sposobu organizacji pracy,
 • pośrednictwo pracy – omówienie CV, listu motywacyjnego, pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich ofert pracy,
 • szkolenie zawodowe – podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkoleniowych,
 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne
 • materiały szkoleniowe i catering z ciepłym posiłkiem.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNE

TEMATY SZKOLEŃ PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE MŁODYCH OSÓB JAKIE REALIZUJEMY TO M.IN.:

 1. Pracownik administracyjno – biurowy
 2. Pracownik działu HR
 3. Opieka dziecięca w żłobku lub przedszkolu
 4. Grafika komputerowa / marketing
 5. Stylizacja paznokci
 6. Rejestracja medyczna
 7. Spawacz.
 8. Obsługa klienta.

Nasza Fundacja wspiera Uczestnika/czkę również po zakończeniu projektu. Po uzyskaniu wszystkich form wsparcia Uczestnik/czka poszukuje zatrudnienia na umowę o pracę. Dlatego Uczestnik/czka dokłada wszelkiej staranności do znalezienia pracy do 4 tygodni. Do 3 miesięcy nasze Biuro monitoruje jego/jej sytuację na rynku pracy.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”

Fundacja „Europa House”

 1. Mikołaja Kopernika 4, lokal 7

40-064 Katowice

tel. 578 221 331

Wartość Projektu wynosi: 2 578 800,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2 449 860,00 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest: Fundacja Europa House, ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 6462934510, REGON 243620020, KRS 0000505507, europahouse.pl.

 

Małgorzata Mazur

Koordynator projektu

tel. 578 221 331

e-mail: mmazur@europahouse.eu, projekt@europahouse.eu

https://mlodziaktywni.europahouse.pl

Data opublikowania: 12:26, 29 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności