Ekologiczna Zagroda 2016

Wójt Gminy Mykanów  zaprasza mieszkańców Gminy Mykanów do udziału w konkursie pn. „Ekologiczna Zagroda 2016”. Do udziału w konkursie uprawnieni są mieszkańcy Gminy Mykanów – gospodarstwa (zagrody wiejskie), prowadzące działalności rolniczą oraz zagrody wiejskie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej.

Cele konkursu:
Konkurs ma na celu m.in.
– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej,
– upowszechnianie prowadzenia produkcji rolniczej metodami ekologicznymi,
– zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, oraz ochronę krajobrazu,
– poprawę estetyki zagród wiejskich,
– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Termin składania uczestnictwa w konkursie:
Od dnia 2 maja 2016 r do dnia 31 maja 2016 r.

Miejsce zgłaszania posesji do konkursu:
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać:
– osobiście lub przez pełnomocnika  w Urzędzie Gminy Mykanów,
   pok. nr 1 (rolnictwo), I piętro – budynek B,
– listownie na adres: Urząd Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 43-233 Mykanow,
– u Sołtysa właściwego sołectwa.

Dodatkowe informacje.
Osoba do kontaktu: Adam Wochal, pok. nr 1, tel. 34 3288019 w. 33,
e-mail: a.wochal@mykanow.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”
Karta zgłoszeniowa

Data opublikowania: 08:22, 6 maja 2016

Kategorie: Aktualności