Apel Policji

Szanowni Państwo w ostatnim okresie czasu Komenda Miejska Policji w Częstochowie odnotowuje przestępstwa, gdzie przedmiotem zaboru jest mienie, a osobami poszkodowanymi w większości są osoby starsze.

Mając na uwadze ograniczenie tego typu zjawisk, a co za tym idzie zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poniżej prezentujemy metody jakimi posługują się sprawcy przy dokonywaniu tego typu przestępstw:

  • oszuści podają się za akwizytorów, kupców oferujących do sprzedaży różnego rodzaju produkty po atrakcyjnie niskich cenach (np. sprzęt AGD, RTV, kosmetyki, odzież).
  • metoda „pod legendą” – dotyczy sytuacji w której sprawca podaje się za przedstawiciela określonego zawodu aby zdobyć Państwa zaufanie. Sposobem jego działania jest poinformowanie Państwa, iż będąc pracownikiem zakładu energetycznego, wodociągów, gazowni, spółdzielni, MOPS-u informuje Państwa o celu wizyty, po czym wykorzystując nieuwagę dokonuje kradzieży mienia, najczęściej pieniędzy.
  • metoda „na pracownika” – dotyczy osoby, która twierdzi, iż przyszła coś naprawić, posiadając przy tym określone narzędzia i dokumenty. Może także zażądać zaliczki na wykonanie danej usługi.
  • metoda „na wnuczka” – sprawca podaje się za członka najbliższej rodziny (krewnego) znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej lub też chcącego nabyć korzystnie określoną rzecz.

W przypadku wątpliwości co do zamiarów i wiarygodności osoby, która pojawi się u Państwa informując o celu wizyty dotyczącej wyżej wymienionych sytuacji możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z daną instytucją dzwoniąc pod numer telefonu ogólnodostępnego przez konkretne placówki ewentualnie telefon alarmowy Pogotowia Policji „997″ lub Centrum Powiadamiania Ratowniczego „112″. Warto więc wcześniej zaopatrzyć się w taką informację.

Należy zauważyć, iż o terminach planowanych przeglądów, napraw administratorzy spółdzielni wcześniej informują mieszkańców indywidualnie lub poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń klatek schodowych.

 

Pamiętajcie nie wpuszczajcie obcych do mieszkania. Nie zawsze osoba stojąca za Waszymi

drzwiami jest tym za kogo się podaje.


Data opublikowania: 13:51, 20 marca 2012

Kategorie: Aktualności