Na podstawie art. 5a ust. 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  oraz Uchwały nr 219/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz Uchwały Nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów z 17 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów, Wójt Gminy Mykanów zarządza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Słoneczny Rynek” wraz z zasadami określającymi prowadzenie handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Treść konsultowanych dokumentów z formularzem ankietowym dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów

Data opublikowania: 14:55, 27 maja 2022

Kategorie: Aktualności