Życzenia od Pani Poseł Lidii Burzyńskiej

Święta Bożego Narodzenia, to piękny czas – pełen radości, wytchnienia, miłości oraz nadziei, której tak bardzo nam potrzeba.
Życzę Wszystkim Mieszkańcom Gminy Mykanów,
Włodarzom Gminy, Członkom i Członkiniom KGW
oraz OSP, Dyrektorom i Nauczycielom Placówek
Oświatowych oraz całym Społecznościom Szkolnym, aby
ten szczególny czas był okazją do pogłębionej refleksji nadtym co w życiu naprawdę ważne. W nadchodzącym 2021 roku życzę spełnienia wszystkich
Państwa planów i zamierzeń.
Poseł na Sejm RP
Lidia Burzyńska
Mykanów (1)

 

 

Data opublikowania: 10:00, 23 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności