Zwrot podatku akcyzowego

Zbliża się II termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku. Informujemy, że w dniu 9 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

 

Nowe druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów (budynek A-niski parter) lub do pobrania tutaj

 

Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot 0,95 zł do litra zakupionego przez siebie oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego rolniczo gruntu.

 

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie: II tura od 1 do 31 sierpnia 2013 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 roku)

 

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – do dnia 31 października 2013 roku
  • w gotówce – w dniu 31 października 2013 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wynosi: 81,70 zł.

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:38, 23 lipca 2013

Kategorie: Aktualności