Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w roku 2013

Zbliża się I termin składania przez rolników wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku.

 

Druk wniosku do pobrania


Złożenie wniosku w formie elektronicznej przez platformę SEKAP

Każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem,dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot 0,95 zł do litra zakupionego przez siebie oleju napędowego – w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu –

tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami (lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) -należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie :

 

I tura

od 1 do 28 lutego 2013 roku

(faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku)

 

II tura

od 1do 31 sierpnia 2013 roku.

(faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 roku)

 

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów

( budynek A-niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

 

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu:

w gotówce lub na konto bankowe

 

Pieniądze zostaną wypłacone :

  • na konto bankowe – do dnia 30 kwietnia 2013 roku

  • w gotówce – w dniu 29 kwietnia 2013 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

 

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych

w 2013 roku wynosi: 81,70 zł.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

insp. Małgorzata Melka

Urząd Gminy w Mykanowie

ul. Samorządowa 1, budynek B pok nr 1

tel.: 34 3288-019 wew. 33

Data opublikowania: 12:00, 11 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności