Zmiany w USC i Dowodach Osobistych

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Ustawa o dowodach osobistych, Ustawa o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

 

 

Najważniejsze ze zmian to:

Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie

Adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie nie będzie  informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Zmieni się również fotografia wykorzystywana w nowych dowodach osobistych – zdjęcie na wprost, jak do paszportów.

Ślub poza urzędem 

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Jednak musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić dodatkowo 1000 zł.

 

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.

Ponadto w Urzędzie Stanu Cywilnego może nawet nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji. Wtedy może się zdarzyć, że załatwienie sprawy podczas jednej wizyty w urzędzie nie będzie możliwe.

Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie  funkcjonowania nowych rozwiązań.

 

 

 

 

Data opublikowania: 07:37, 26 lutego 2015

Kategorie: Aktualności